gvmedia

Partner

o nas

Jesteśmy zespołem ekspertów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze budowania i wdrażania strategii marketingowych. Nasze działania realnie determinują rozwój pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, a tym samym wpływają na maksymalizację jego zysku. Stawiamy na profesjonalizm oraz skuteczne i efektywne narzędzia biznesowe, precyzyjnie dostosowane do potrzeb konkretnej firmy.


Segmentacja rynku, badanie percepcji produktu i ceny, wybór rynku docelowego, dobór najefekty - wniejszych kanałów dystrybucji oraz zaplanowanie i realizacja działan promocyjnych, to tylko wybrane instrumenty z pakietu naszych usług.
Specjalizujemy sie w szeroko pojetej reklamie, we wszelkich jej formach i srodkach przekazu. Z pow - odzeniem stosujemy metody interaktywne oraz nowoczesne technologie kreujace siłe marki naszych Klientów.
Zróbmy wspólnie pierwszy krok w kierunku rozwoju Twojego biznesu! Proponujemy bezpłatny, systemowy audyt organizacji w zakresie skutecznosci i efektywnosci realizowanych procesów mar - ketingowych. W wyniku audytu powstanie szczegółowy raport, który zawiera wykaz obszarów wymagajacych wzmocnienia oraz propozycje działan naprawczych.